โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.


โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร


โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร


ฝึกอาชีพเพื่อเป็นอาชีพเสริมทำเงิน หรือทำเป็นอาชีพจริงแบบถาวรก็ไม่ว่ากัน 
(อย่าสับสนกันนะครับระหว่าง ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร กับ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร)

รายละเอียดเกี่ยวกับ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ครับ โรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนให้กับประชาชนทั่วไปได้เรียนฝึกวิชาชีพระยะสั้น 
โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและขาดโอกาสทางการศึกษา อีกทั้งเยาวชนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่ไม่มีโอกาสเรียนต่อ ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น เพื่อให้ผู้มาเรียนฝึกอาชีพมีความรู้ความสามารถ สามารถนำไปประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว 

ต้องขอบอกก่อนนะครับว่า โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีค่าใช้จ่ายอยู่บ้าง คือต้องเสียค่าสมัครและค่าบำรุงการศึกษา แต่ก็ไม่ได้มากมายอะไร (รายละเอียดค่าใช้จ่ายดูข้างล่างครับ) 
กลุ่มเป้าหมาย คือให้โอกาสคนที่มีรายได้น้อย และคนที่ต้องการอบรบฝึกอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองให้ได้  

เขียนมาซะเยอะแล้ว ถึงเวลาที่ต้องแนะนำ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบ
ก่อนว่า โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร นั้นมีทั้ง 10 แห่งนะครับ 


สถานที่ตั้งของ โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. 

 1โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)
ตั้งอยู่ที่ ซอยประชาสงเคราะห์  17 ถนน ประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กทม.
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อสอบถามข้อมูล. 02-2461592

2โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)
ตั้งอยู่ที่ หลังสถานีตำรวจยานนาวา ถนนศรีเวียง เขตบางรัก กทม.
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อสอบถามข้อมูล. 02-2366929

3โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)
ตั้งอยู่ที่ ซอยประชาสงเคราะห์ 17 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อสอบถามข้อมูล. 02-2465769

4โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่)
ตั้งอยู่ที่ ซอยปลูกจิต 3 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กทม.
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อสอบถามข้อมูล. 02-2517950

5โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 208 ถนนประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กทม.
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อสอบถามข้อมูล. 02-4263653

6โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)
ตั้งอยู่ที่ ซอยเพชรเกษม 81 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญ ฝั่งใต้ เขตหนองแขม กทม.
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อสอบถามข้อมูล. 02-4293573

7โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)
ตั้งอยู่ที่ ซอยล็อค 4-6 ถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย กทม.
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อสอบถามข้อมูล. 02-2400009

8. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)
ตั้งอยู่ที่ ซอยนาคนิวาส ถนนลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อสอบถามข้อมูล. 02-5141840

9. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)
ตั้งอยู่ที่ ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กทม.
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อสอบถามข้อมูล. 02-5432903

10. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนลิงหาสน์ฯ)
ตั้งอยู่ที่ 686 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตตลิ่งชัน กทม.
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อสอบถามข้อมูล. 02-4101012
ปัจจุบัน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีสาขาวิชาเปิดสอน ดังนี้ครับ
(เพื่อความแน่ใจในวิชาที่ต้องการเรียน ควรโทรไปสอบถามที่สาขาที่ท่านต้องการไปเรียนก่อนด้วยนะครับ ว่าเต็มหรือยัง)

1. หลักสูตร 600 ชั่วโมง วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
- เรียนช่างเครื่องยนต์
เรียนช่างเครื่องยนต์ชั้นสูง
เรียนช่างเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์
เรียนช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนช่างอิเล็กทรอนิกส์

2. หลักสูตร 402 ชั่วโมง วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
เรียนช่างเครื่องยนต์เบนซินและไฟฟ้ารถยนต์
เรียนช่างเครื่องยนต์ดีเซลและช่วงล่างรถยนต์
เรียนช่างเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์
เรียนช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์*
เรียนช่างเชื่อมโลหะ
เรียนช่างวิทยุและเครื่องเสียง
เรียนช่างโทรทัศน์และวิดีโอ
เรียนช่างเจียระไนพลอย
เรียนช่างทาตัวเรือนเครื่องประดับ
เรียนช่างเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
เรียนช่างเดินสายไฟฟ้าและเครื่องกลไฟฟ้า
เรียนช่างเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
เรียนช่างเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง
เรียนช่างเสริมสวยเบื้องต้น
เรียนช่างเสริมสวยชั้นสูง
เรียนช่างตัดผมชาย
เรียนช่างเสื้อผ้าชาย
เรียนช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม
เรียนช่างสร้างแบบเสื้อผ้า
เรียนช่างออกแบบเสื้อผ้า
เรียนทำอาหารและโภชนาการ*
เรียนพิมพ์ดีด*
เรียนศิลปะประดิษฐ์
- เรียนดนตรีสากล
- เรียนทำเครื่องหอมและของชำร่วย
เรียนช่างตัดผมชายชั้นสูง
หมายเหตุ วิชาที่มีเครื่องหมาย * เป็นหลักสูตร 201 ช.ม. เปิดสอนเป็น 2 รอบ
เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.

3. หลักสูตร 201 ชั่วโมง วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น.
เรียนช่างเครื่องยนต์เบนซิน
เรียนช่างเครื่องยนต์ดีเซล
- ช่างไฟฟ้ารถยนต์
เรียนช่างเครื่องล่างรถยนต์
เรียนช่างเครื่องยนต์เบนซิลหัวฉีด
เรียนช่างจักรยานยนต์
เรียนช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
เรียนคอมพิวเตอร์
เรียนช่างเชื่อมไฟฟ้า
เรียนช่างเชื่อมแก๊ส
เรียนช่างวิทยุ
เรียนช่างเครื่องเสียง
เรียนช่างโทรทัศน์
เรียนช่างวีดีโอ
เรียนช่างเครื่องทาความเย็น
เรียนช่างเดินสายไฟฟ้า
เรียนช่างเครื่องกลไฟฟ้า
เรียนช่างเจียระไนพลอย
เรียนช่างทาตัวเรือนเครื่องประดับ
เรียนช่างเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
เรียนช่างเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง
เรียนช่างเสื้อผ้าชาย
เรียนช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม
เรียนช่างสร้างแบบเสื้อผ้า
เรียนช่างออกแบบเสื้อผ้า
เรียนอาหารและโภชนาการ
เรียนช่างตัดผมชาย
เรียนช่างเสริมสวย
เรียนช่างเสริมสวยชั้นสูง
เรียนพิมพ์ดีด
เรียนศิลปะประดิษฐ์
เรียนดนตรีสากล
เรียนเครื่องหอมและของชำร่วย
เรียนช่างตัดผมชายชั้นสูง

4. หลักสูตร 48 ชม. วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. สาขาวิชาเช่นเดียวกับภาคปกติ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้ารับการเรียนฝึกอาชีพ
1. ชาย – หญิง อายุ 14 ปีขึ้นไป
2. มีความรู้โดยอ่านออกเขียนได้
3. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีอุปสรรคต่อการเรียน
4. ความประพฤติเรียบร้อย

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการเรียนฝึกอาชีพคอมพิวเตอร์
1. มีคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอาชีพทั่วไป
2. มีความรู้ด้านพิมพ์ดีดได้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
1. ชาย – หญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป
2. สาเร็จการศึกษาสายสามัญตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3. ผ่านการเรียนรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์มาแล้ว (การใช้โปรแกรม DOS)
4. มีความประพฤติเรียบร้อย
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
ส่วนหลักฐานการสมัคร ก็ตามนี้เลยครับ
1. สาเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน
2. ใบสุทธิ หรือเอกสารแสดงความรู้
3. รูปถ่ายขนาด 2” จานวน 2 รูป
4. เงินค่าสมัคร 5 บาท
- เงินบำรุงการศึกษา 100 บาท (อาชีพทั่วไป)
- เงินบำรุงการศึกษา 500 บาท (คอมพิวเตอร์)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลการรับสมัครและการเปิดเรียน ก็มีดังนี้ครับ

หลักสูตร 402 และ 201 ชั่วโมง (ภาคปกติ และภาคค่ำ)
รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม ของทุกปี
เปิดเรียน 16 พฤษภาคม - 25 สิงหาคม ของทุกปี

รุ่นที่ 2 รับสมัคร 15 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม ของทุกปี
เปิดเรียน 1 กันยายน - 15 ธันวาคม ของทุกปี

รุ่นที่ 3 รับสมัคร 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม ของทุกปี
เปิดเรียน 20 ธันวาคม - 31 มีนาคม ของทุกปี

หลักสูตร 600 ชั่วโมง (ภาคปกติ)
รุ่นที่ 1 รับสมัคร 15 เมษายน - 15 พฤษภาคม ของทุกปี
เปิดเรียน 16 พฤษภาคม - 15 ตุลาคม ของทุกปี

รุ่นที่ 2 รับสมัคร 16 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน ของทุกปี
เปิดเรียน 1 พฤศจิกายน - 31 มีนาคม ของทุกปี


32 ความคิดเห็น :

 1. ไม่ระบุชื่อ31 กรกฎาคม 2556 20:24

  จำหน่ายวัตถุดิบงานหล่อเรซิ่นครับ

  สนใจติดต่อ คุณเล็ก 083-0955178

  ตอบลบ
 2. เปิดสอนช่างกลโรงงานอยู่ไหมครับ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ11 พฤศจิกายน 2557 22:47

  รับผู้จบหลักสูตรการเรียน สาขา ช่างแอร์บ้าน ช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวนมาก ติดต่อ บริษัท อาร์ทอพ เอ็นจิเนียนิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่นจำกัด โทร .097 1327374, 029261751-4 ติดต่อ คุณ ดุสิตา
  เราเป็น บริษัท รับติดตั้งงานระบบ ไฟฟ้า ประปา ดับเพลิง แอร์ สำหรับโครงการขนาดใหญ่ เช่น คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน
  สำนักงานตั้งอยู่ที่ 96 หมู่ 4 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ5 พฤษภาคม 2558 19:45

  ต้องการผู้ที่จบหลักสูตรการเรียน หลักสูตร ช่างทำเครื่องเย็น ช่างอิเล็คโทรนิค ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างเดินไฟฟ้า จำนวนมากติดต่อ บจ. วันพ้อย เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด โทร 0863761155 0819182118 02 7033330

  ตอบลบ
 5. ใครเคยเรียนที่นี่มาแล้วขอความคิดเห็นหน่อยครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ6 มกราคม 2560 07:58

   ที่โรงเรียนฝึกวิชาชีพดินแดง1กับดินแดง 2 แต่ผมเรียนซ่อมรถจักรยานยนต์ อาจารย์สอนดีมากๆครับ เพราะโรงเรียนนี้ใหญ่กว่าโรงเรียนอื่นๆทั้ง 9 แห่งใน กทม และอุปกรณ์การเรียนมีครบกว่าที่อื่น ก่อนที่ผมจะไปสมัครเรียนผมก็ได้สำรวจดูทั้ง 10 แห่งใน กทม แล้วครับ ถ้าจะเลือกเรียนวิชาอะไร ไปเรียนโรงเรียนนี้ดีที่สุดครับ

   ลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ8 ธันวาคม 2558 20:15

  สมัครภาคค่ำไว้ เวลาลงทะเบียนคือวันแรกที่ไปเรียนตอน 17.00น.ใช่ไหมคะ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ19 มกราคม 2559 01:24

  ต้องการช่างซ่อมบำรุงรักษาแอร์ประจำหอพัก ทำงานที่รังสิต สนใจติดต่อ โทร0867001000

  ตอบลบ
 8. เรียนจบจะได้วุฒิมั้ยค่ะ

  ตอบลบ
 9. เรียนจบจะได้วุฒิต่อ ปวส ไหมครับ

  ตอบลบ
 10. เรียนจบจะได้วุฒิต่อ ปวส ไหมครับ

  ตอบลบ
 11. ไปสมัครที่ไหนค่ะ .เสียค่าสมัครเท่าไหร่ .จบแล้วจะได้วุฒิไหม

  ตอบลบ
 12. ต้องใช้วุฒิสมัครเข้าเรียนปะครับ.

  ตอบลบ
 13. รับสมัครช่างแอร์ ติดตั้งแอร์ได้ ซ่อมแอร์ได้ ล้างแอร์ได้ ค่าแรงขั้นต่ำ เงินเดือน 15,000 งานชิวๆ ไม่มีงานก็นอน มีงานก็ไปได้ 24 ชม. ส่วนมากจะเป็นล้างแอร์ กับเติมน้ำยาแอร์ มีเงินพิเศษให้กรณีทำงานแบบเรียกตัวได้ 24 ชม. โทร 0802350022 เสี่ยปอนด์

  ตอบลบ
 14. รับสมัครช่างแอร์ ติดตั้งแอร์ได้ ซ่อมแอร์ได้ ล้างแอร์ได้ ค่าแรงขั้นต่ำ เงินเดือน 15,000 งานชิวๆ ไม่มีงานก็นอน มีงานก็ไปได้ 24 ชม. ส่วนมากจะเป็นล้างแอร์ กับเติมน้ำยาแอร์ มีเงินพิเศษให้กรณีทำงานแบบเรียกตัวได้ 24 ชม. โทร 0802350022 เสี่ยปอนด์

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. รับช่างแอร์อยู่เปล่า อยู่แถวไหนครับ

   ลบ
 15. รับสมัครช่างเชื่อม อาร์กอน (เชื่อมท่อสแตนเลส) เงินเดือนตามตกลง มีประกันสังคม OT สนใจติดต่อ 0846531061 บริษัทอยู่บางใหญ่ จ.นนทบุรี

  ตอบลบ
 16. รับสมัครช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก งานบริษัม ตืดต่อ 029764404

  ตอบลบ
 17. รับสมัครช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก งานบริษัม ตืดต่อ 029764404

  ตอบลบ
 18. อยากทราบว่าเรียนจบแล้วมีวุฒิการศึกษาเหมือนเรียนจบปกติหรือป่าวครับ

  ตอบลบ
 19. อยากทราบเหมือนกันคะ

  ตอบลบ
 20. รับสมัครช่างไฟฟ้า เพศชาย มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดี ติดต่อ บจก.ฮิวล่อน รับเหมาก่อสร้างวางระบบในโรงงานให้กับลูกค้าต่างประเทศในประเทศไทย มีเปอร์เซ็นเติบโตต่อเนื่อง พนักงานได้สวัสดิการ เบี้ยขยันและอื่นๆ โทร : 083-2233369 หรือ 02-7389980

  ตอบลบ
 21. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 22. ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ เรียนจบแล้วหากยังไม่มีงานทำ เชิญทางนี้ครับ รับสมัครหมอนวดแผนไทย วีณานวดดี๊ดี วีณามุมสบาย นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ณ บริเวณศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย อยู่ระหว่างช่วงซอยลาดปลาเค้า 68-70 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรี เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 สนใจติดต่อ โทร. 080-6093768

  ตอบลบ
 23. รรับสมัครช่างแอร์ ล้าง ซ่อม ติดตั้งแอร์บ้านได้ เงินเดือน 15000 บาท มีงานหรือไม่มีงานจ่ายเงินเดือนปกติ สนใจติดต่อที่ ไอดีไลน์ tis1430

  ตอบลบ
 24. ต้องการช่างซ่อมรถยนต์ 2 คน
  ช่างไฟฟ้ารถยนต์ 1 คน
  ช่างทำสีรถยนต์ 1 คน
  ทำงานในประเทศ กาต้า ต้องการด่วนครับ

  ใครสนใจติดต่อด่วนครับ
  T 061 6153847
  ธนิน

  ตอบลบ
 25. ต้องการช่างซ่อมรถยนต์ 2 คน
  ช่างไฟฟ้ารถยนต์ 1 คน
  ช่างทำสีรถยนต์ 1 คน
  ทำงานในประเทศ กาต้า ต้องการด่วนครับ

  ใครสนใจติดต่อด่วนครับ
  T 061 6153847
  ธนิน

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ26 ตุลาคม 2559 09:26

  รับสมัครช่างไฟฟ้ารถยนต์ 2คน มีสวัสดิการดีมาก ทำงานที่ระยอง ถ้ามีพื้นฐานอิเลคโทรนิคมีผลตอบแทนพิเศษ ติดต่อด่วน 0613940007 เล็ก

  ตอบลบ
 27. รับสมัครด่วน ช่างประจำโรงแรม 2คน แถวประตูน้ำ มีสวัสดิการดี เงินเดือนสูง มีพื้นฐานซ่อมแอร์ได้พิจารณาพิเศษ Tel:0894419245

  ตอบลบ
 28. ต้องการรับสมัครช่างประจำโรงแรม 2 ตำแหน่ง งานดี เงินเดือนดี มีความสามารถเรื่องซ่อมแอร์ ไฟฟ้า ติดต่อ 0894419245

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ10 พฤศจิกายน 2559 01:03

  รับสมัครช่างเสริมสวยคะ ด่วนๆๆๆ!!!!!
  คุณสมบัติ
  - สระ ไดร์ ซอย หนีบ คล่อง
  - งานเคมีได้ ยืด ดัด ทำสี
  - มีเงินเดือนแน่นอน
  - ทุกงานให้เปอร์เซ้นต์ด้วย
  - มีที่พักให้ฟรี
  สนใจติดต่อ ร้าน โปร บิวตี้ ซาลอน (ร้านหยุดทุกวันพุธ)
  เปิด 9.00 - 21.00 น.
  รามคำแหง 2 ซอย 13 (ซอยอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2)
  ประเวศ กทม. โทร.02-072-1856
  หรือ ติดต่อคุณแตง โทร.084-143-2563

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ21 มีนาคม 2560 02:18

  รับสมัครช่างซ่อมบำรุง 2 อัตรา ประจำโรงพยาบาลประชาพัฒน์
  - เป็นพนักงานงานรายเดือน
  -เงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท
  - ทำงานเสาร์เว้นเสาร์ เข้างาน 8.00 - 17.00 น.
  - วุฒิ ม.6 / ปวช , ปวส ,หรือผ่านการเรียนระยะสั้น
  - มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ***สนใจติดต่อ แผนกบุคคล (คุณแพท , คุณโซดา) โรงพยาบาลประชาพัฒน์
  โทร: 02-4279966 ต่อ 668 , 081-930-4455

  ตอบลบ

Read more: http://tomatoessource.blogspot.com/2013/05/numbered-page-navigation.html#ixzz2tjI4TEMY IT Blog Program Tools Tricks