อบจ.ข่อนแก่นรับสมัครครูผู้ช่วยหลายอัตรา 22 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2556

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2556

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ตําแหน่ง ครูผู้ช่วยในสายวิชาเอก ดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาภาษาจีน                     จํานวน 1 อัตรา
1.2 กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น                 จํานวน 1 อัตรา
1.3 กลุ่มวิชาภาษาไทย                   จํานวน 5 อัตรา
1.4 กลุ่มวิชาดนตรี                          จํานวน 3 อัตรา
1.5 กลุ่มวิชาเคมี                              จํานวน 4 อัตรา
1.6 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                 จํานวน 6 อัตรา
1.7 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป       จํานวน 1 อัตรา
1.8 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ                จํานวน 3 อัตรา
1.9 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                  จํานวน 2 อัตรา
1.10 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์               จํานวน 1 อัตรา
1.11 กลุ่มวิชาฟิสิกส์                         จํานวน 1 อัตรา


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ป้ายกำกับ : archeep-free


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

Read more: http://tomatoessource.blogspot.com/2013/05/numbered-page-navigation.html#ixzz2tjI4TEMY IT Blog Program Tools Tricks