กรมทหารพรานที่ 47 รับสมัครอาสามัครทหารพราน 20 กุมภาพันธ์ 2556


กรมทหารพรานที่ 47 รับสมัครอาสามัครทหารพราน คัดเลือกในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้ที่ยังไม่สมัคร สามารถนำใบสมัคร เอกสารมายื่นได้ก่อนการทดสอบร่างกาย

คุณสมบัติ 
1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 18 – 30 ปี 
2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป / ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว / สำเร็จ น.ศ.ท. 
3. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 
4. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษทุกชนิด 

หลักฐานในการสมัคร 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ 
3. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ 
4. สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.43 หรือ สด.8 อย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน 2 ฉบับ 
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ จำนวน 2 รูป 
6. ใบรับรองแพทย์ ( ฉบับจริงจาก รพ.รัฐ ) จำนวน 1 ฉบับ

รายละเอียดเพิ่มเติม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ป้ายกำกับ : archeep-free

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

Read more: http://tomatoessource.blogspot.com/2013/05/numbered-page-navigation.html#ixzz2tjI4TEMY IT Blog Program Tools Tricks