ฝึกอาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี


ฝึกอาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี


วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ที่สนใจเรียนฝึกอาชีพระยะสั้น เพื่อที่จะนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้  วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี มีหลักสูตรที่เปิดสอนหลากหลายวิชา ผู้ที่สนใจท่านใดมีพื้นที่อยู่ใกล้วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี สามารถไปติดต่อเรียนฝึกอาชีพกันได้เลยนะครับ แต่ละหลักสูตรมีการเปิดรับสมัครจำนวน 20 - 25 คน ระยะเวลาการเรียนมีตั้งแต่ 30-150 ชั่วโมง ขึ้นอยู่ที่ความอยากง่ายของแต่ละวิชาที่เปิดสอน  

ผู้ที่ต้องการอบรมฝึกอาชีพสามารถเลือกเรียนได้ 3 รอบครับ
รอบเช้า  ตั้งแต่ 9.00-12.00 น.  
รอบบ่าย ตั้งแต่ 13.00-16.00 น. 
รอบค่ำ   ตั้งแต่ 17.00-20.00 น. 
และจะเริ่มเรียนในเดือน มกราคม - มีนาคม ของทุกปี

สำหรับหลักสูตรที่วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีเปิดสอนก็มีดังนี้ (หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 150 ชั่วโมง)

วิชาช่างกลโลหะ
วิชาช่างยนต์
ช่างเชื่อมโลหะ
วิชาช่างซ่อมจักร

วิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
วิชาช่างไฟฟ้า
วิชาช่างอิเล็กทรอนิคส์
วิชาช่างเครื่องทาความเย็น

วิชาคหกรรม
วิชาช่างเสริมสวย
วิชาช่างตัดผม
วิชาช่างเสื้อสตรี
วิชาออกแบบเสื้อผ้า
วิชาปักจักร
วิชาเย็บจักรอุตสาหกรรม
วิชาตัดเสื้อชาย
วิชาอาหาร-ขนม

วิชาศิลปกรรม
วิชาศิลปประดิษฐ์
วิชาช่างศิลป์และเขียนแบบโฆษณา
วิชาช่างภาพ
วิชาดนตรีสากล
วิชาจัดดอกไม้สด

วิชาพณิชยกรรม
วิชาพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ
วิชาคอมพิวเตอร์
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

รายละเอียดต่างๆ สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
159 ถนนเชียงใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โทร. 0 2437 5371, 0 2438 1133
ก่อนเดินทางไปสมัครเรียนกัน อย่าลืมโทรศัพท์ติดต่อสอบถามถึงรายวิชาที่เปิดสอนก่อนนะครับ ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างการฝึกอาชีพ 

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

Read more: http://tomatoessource.blogspot.com/2013/05/numbered-page-navigation.html#ixzz2tjI4TEMY IT Blog Program Tools Tricks