[รัฐวิสาหกิจ] การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพันกงานหรือลูกจ้าง ททท. รวมจำนวน 114 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 25 กรกฎาคม 2559

ประกาศ [รัฐวิสาหกิจ] การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพันกงานหรือลูกจ้าง ททท. รวมจำนวน 114 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 25 กรกฎาคม 2559  http://www.glazenourish.com/shop/glazenourish/icon/vwewf455ncwne632010137.gif

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

[ข้าราชการ] กรมควบคุมโรค เปิดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559

ประกาศ [ข้าราชการ] กรมควบคุมโรค เรื่อง เปิดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559  http://www.glazenourish.com/shop/glazenourish/icon/vwewf455ncwne632010137.gif

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

[พนักงานราชการ] กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559

ประกาศ [พนักงานราชการ] กรมทางหลวง เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559 http://www.glazenourish.com/shop/glazenourish/icon/vwewf455ncwne632010137.gif

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

[ข้าราชการ] กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 180 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2559

ประกาศ [ข้าราชการ] กรมราชทัณฑ์ เรื่อง เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 180 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2559 http://www.glazenourish.com/shop/glazenourish/icon/vwewf455ncwne632010137.gif

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

[ข้าราชการ] สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (ป.ตรี - ป.โท) จำนวน 26 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2559

ประกาศ [ข้าราชการ] สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (ป.ตรี - ป.โท) จำนวน 26 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2559   http://www.glazenourish.com/shop/glazenourish/icon/vwewf455ncwne632010137.gif

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

[รัฐวิสาหกิจ] โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานฝ่ายการแพทย์ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 24 สิงหาคม 2559

ประกาศ [รัฐวิสาหกิจ] โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เรื่อง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานฝ่ายการแพทย์ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 24 สิงหาคม 2559  http://www.glazenourish.com/shop/glazenourish/icon/vwewf455ncwne632010137.gif

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

[ข้าราชการ] กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 20 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 31 กรกฎาคม 2559

ประกาศ [ข้าราชการ] กรมการขนส่งทางบก เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 20 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 31 กรกฎาคม 2559  http://www.glazenourish.com/shop/glazenourish/icon/vwewf455ncwne632010137.gif

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
Read more: http://tomatoessource.blogspot.com/2013/05/numbered-page-navigation.html#ixzz2tjI4TEMY IT Blog Program Tools Tricks